PAJAMŲ NELYGYBĖS POVEIKIS EKONOMIKOS AUGIMUI APLINKOS KANALU

Remigijus Čiegis, Aidas Dilius

Abstract


Tyrimo tikslas – išnagrinėjus pajamų nelygybės poveikio ekonomikos augimui aplinkos kanalu teorines interpretacijas, įvertinti pajamų nelygybės poveikį ekonomikos augimui skirtingose šalių grupėse. Rezultatai pagrįsti 28-ių ES šalių paneliniais duomenimis 1995–2017 m. laikotarpiu. Pirmoje straipsnio dalyje apibendrintos pajamų nelygybės poveikio ekonomikos augimui aplinkos kanalu teorijos. Antroje – sutelkti pajamų nelygybės poveikio ekonomikos augimui aplinkos kanalu vertinimo modeliai, pagrįsta vertinimo metodika ir aptariami empiriniame tyrime taikomi kintamieji. Trečioje dalyje nustatyta, kad didėjanti pajamų nelygybė daro nevienareikšmį poveikį ekonomikos augimui aplinkos kanalu. Nustatyta, kad pajamų nelygybė skatino ekonomikos augimą aplinkos kanalą atskleidžiant sieros oksidų atžvilgiu ir atsinaujinančios energijos dalimi, vertinant bendrą galutinį energijos suvartojimą.

PAGRINDINIAI ŽODŽIAI: pajamų nelygybė, ekonomikos augimas, oro tarša

.JEL KLASIFIKACIJA: D63, O4, Q53.

DOI: http://dx.doi.org/10.15181/rfds.v28i2.1941


Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.