TVARIŲ INVESTICIJŲ VERTINIMO KONCEPCIJA

Violeta Valiulė, Aurelija Zonienė

Abstract


Tvarių investicijų vertinimo klausimas plačiau nagrinėtas globalaus, šalies ar regiono kontekste, tačiau šių investicijų vertinimas investuotojo (organizacijos) požiūriu – gana siaurai. Siekiant užtikrinti Nacionalinės darnaus vystymosi strategijos įgyvendinimą, būtina sukurti integruotą tvarių investicijų vertinimo metodiką investuotojo (organizacijos) požiūriu, kuri skatintų investuoti. Labiausiai esmę atitinkantis tvarių investicijų apibrėžimas galėtų būti: investicijos, kurios padeda įgyvendinti darnaus vystymosi tikslus. Atlikus tyrimą nustatyta, kad tvarias investicijas investuotojo (organizacijos) požiūriu priimtiniausia vertinti remiantis trijų ramsčių teorija, kuri integruoja tvarių investicijų vertinimą ekonominėje, aplinkosaugos ir socialinėje srityse.

PAGRINDINIAI ŽODŽIAI: tvarios investicijos, darnus vystymasis, investicijų vertinimas.

JEL KLASIFIKACIJA: O16, Q56.

DOI: http://dx.doi.org/10.15181/rfds.v27i1.1886


Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.