Lietuvos bendruomenių centrų veikla vietos bendruomenėse. kiekybinio tyrimo apžvalga

Jurgita Vorevičienė

Abstract


Nepaisant gausių mokslinių tyrimų apie bendruomenes, jų organizacijas, egzistuoja poreikis ir toliau jas analizuoti, siekiant atsakyti į klausimą, kokią įtaką bendruomenių organizacijos, centrai (toliau – BC), jų veikla daro vietos bendruomenių gyvenimui, nes vien BC buvimas dar nerodo jo sukuriamos pridėtinės vertės. Straipsnyje siekiama ištirti, kokią veiklą vykdo bendruomenių centrai ir kokią įtaką jie daro Lietuvos vietos bendruomenėms. Atliktas kiekybinis tyrimas, apklausiant BC vadovus. Gauti rezultatai atskleidė Lietuvos BC veiklos ir jos pobūdžio sąsajas su vietos bendruomenės kultūriniais, socialiniais poreikiais, vietos tradicijomis, disponuojamais žmogiškaisiais, finansiniais, infrastruktūriniais ir kt. ištekliais. Rezultatai leidžia daryti prielaidas, kad BC veikia ir kaip socialinių tinklų vietos bendruomenėje plėtotojas, socialinės tapatybės, vertybių, tradicijų vienas iš formuotojų, be to, vykdantis ir neformalią socialinę kontrolę.

PAGRINDINIAI ŽODŽIAI: vietos bendruomenė, bendruomeninė organizacija, bendruomenės vystymasis, nevyriausybinės organizacijos.

JEL KLASIFIKACIJA: I30, I31.

DOI: http://dx.doi.org/10.15181/rfds.v25i2.1749


Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.