Vadovų vaidmuo įgalinant žmogiškuosius išteklius

Violeta Valiulė, Modestas Vaikšnoras

Abstract


Kiekvienoje sėkmingoje organizacijoje labai svarbus yra vadovo ir darbuotojų gebėjimas suprasti vienas kitą bei sėkmingai kartu dirbti komandoje. Šiuo metu vis dažniau akcentuojamas ir nagrinėjamas naujas įgalinimo terminas – tai vadovo veiksmai darbuotojo atžvilgiu, siekiant sėkmingai įgyvendinti organizacijos tikslus. Remiantis moksliniais šaltiniais, straipsnyje atskleidžiama vadovavimo samprata ir esmė, analizuojami teoriniai vadovavimo aspektai. Išanalizuota žmogiškųjų išteklių svarba organizacijoje ir apibūdinta žmogiškųjų išteklių įgalinimo koncepto erdvė bei tipologija. Atliktas vadovų vaidmens, įgalinant žmogiškuosius išteklius, organizacijoje tyrimas.

PAGRINDINIAI ŽODŽIAI: vadovavimas, įgalinimas, žmogiškieji ištekliai.

JEL KLASIFIKACIJA: M12, M14, M51.

DOI: http://dx.doi.org/10.15181/rfds.v25i2.1748


Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.