NUOSTOLIŲ BAIMĖS EFEKTO TEORINĖS INTERPRETACIJOS NEUROEKONOMIKOJE

Viktorija Tauraitė

Abstract


Straipsnyje analizuojamos neuroekonomikos teorinės koncepcijos, pagrindiniai aspektai ir nustatytos esminės sąsajos su neurorinkodara. Kita vertus, pagrindinis dėmesys straipsnyje skiriamas nuostolių baimės efekto analizei neuroekonomikos aspektu. Nors mokslininkai diskutuoja apie nuostolių baimės efektą, jo svarbą neuromokslams, tačiau pastebimas tokio pobūdžio tyrimų trūkumas Lietuvoje. Taigi šis straipsnis skiriamas išsamesnėms nuostolių baimės efekto teorinio pobūdžio interpretacijoms neuroekonomikoje. Siekiama, išanalizavus teorinius aspektus, atlikti nuostolių baimės efekto analizę neuroekonomikos aspektu, taikant mokslinės literatūros sisteminimo, lyginamosios analizės ir atvejo (nuostolio baimės efekto) metodus, bei pateikti pagrindines teorines interpretacijas. Atlikus analizę sistemiškai pateikiamos teorinės nuostolių baimės efekto interpretacijos neuroekonomikoje, identifikuotos smegenų sritys, susijusios su iracionalių ekonominių sprendimų priėmimu ir išsiaiškinta, kad neuroekonomika gali paaiškinti nuostolių baimės efekto pasireiškimą.

PAGRINDINIAI ŽODŽIAI: neuromokslai, neuroekonomika, neurorinkodara, nuostolių baimės efektas, vartotojų elgsena.

JEL KLASIFIKACIJA: D01; D87; D9.

DOI: http://dx.doi.org/10.15181/rfds.v25i2.1747


Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.