CIVILINIO PROCESO VIENODINIMAS IR IŠŠŪKIAI EUROPOS SĄJUNGOJE

Rūta Bučinskaitė

Abstract


Europos Sąjungos civilinio proceso teisė, nors turėjo galimybių vystytis nuo pat Europos Ekonominės Bendrijos sukūrimo, savo plėtros pagreitį įgavo Europos Sąjungai suteikus kompetenciją civilinio proceso klausimus reglamentuoti antriniais ES teisės aktais. Nors šioje srityje priimta nemažai instrumentų, vis dėlto dėl riboto jų taikymo (tik tarpvalstybinėms situacijoms) jie pasitelkiami retai, taigi neužtikrina visų ES piliečių teisių apsaugos. Susiklosčiusi situacija, kai tą patį klausimą reglamentuoja tiek nacionalinė, tiek ES teisė, taip pat neleidžia visų teisingumui vykdyti skirtų išteklių panaudoti tinkamai ir veiksmingai. Atlikus tyrimą siūloma plėsti taikomo ES reglamentavimo civiliniame procese sritį ir taikyti bendras taisykles sprendžiant tiek nacionalinius, tiek tarptautinius ginčus.

PAGRINDINIAI ŽODŽIAI: Europos Sąjunga, civilinis procesas, tarpvalstybinės bylos.

JEL KLASIFIKACIJA: K15, K40, K41.

DOI: http://dx.doi.org/10.15181/rfds.v25i2.1742


Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.