PSICHOSOCIALINIŲ PASLAUGŲ PERSONALIZAVIMAS ONKOLOGINIAMS LIGONIAMS: LIETUVOS IR ANGLIJOS LYGINAMOJI ANALIZĖ

Jaroslav Dvorak, Samanta Savickaitė

Abstract


Straipsnyje siekiama išanalizuoti ir palyginti Angliją ir Lietuvą personalizuotų psichosocialinių paslaugų kontekste. Tyrimas atskleidė, kad Anglijoje psichosocialinių paslaugų personalizacija tiek politiniu, tiek praktiniu lygmenimis sėkmingai įgyvendinama ir plėtojama, tuo tarpu Lietuvoje psichosocialinės paslaugos apskritai yra tik pradinėje vystymosi stadijoje, jos nėra visiškai integruotos į onkologinių ligonių sveikatos priežiūros sistemą, nepakankamai dėmesio skiriama holistiniams ligonių poreikiams. Tačiau, nors politiniu lygmeniu apie personalizaciją Lietuvoje nekalbama, analizės rezultatai rodo, kad jai įgyvendinti gali būti sudarytos palankios sąlygos, stiprinant valstybinių institucijų ir NVO bendradarbiavimą. Straipsnio pabaigoje autoriai pateikia teorinį personalizuotų psichosocialinių paslaugų teikimo modelį, pagrįstą Lietuvos praktika.

PAGRINDINIAI ŽODŽIAI: personalizacija, psichosocialinės paslaugos, personalizuotos paslaugos onkologiniams ligoniams.

JEL KLASIFIKACIJA: L31, L38, H75, I18, D91

DOI: http://dx.doi.org/10.15181/rfds.v23i1.1689


Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.