Darbuotojų nuomone pagrįstas etiško vadovavimo įvertinimas (lyties ir amžiaus požiūriu)

Arnoldas Petrulis

Abstract


Nuolatiniai pokyčiai valstybėje neišvengiamai paveikia ir vadovavimą organizacijoms. Straipsnyje aptariami etiško vadovavimo stiliai organizacijoje. Remiantis mokslinės literatūros šaltiniais, pateikiamos ir apibūdinamos etiško vadovavimo sampratos. Nustatyta, kad didžiąją dalį darbuotojų labiau tenkina vadovo etiška elgsena, nei netenkina. Vertinant vadovavimo etiškumą, kai kuriems bruožams vertinti svarbus buvo respondentų lyties požymis. Daromos prielaidos, kad jaunesnio amžiaus moterys reikliau vertina vadovo etišką elgseną, tuo tarpu vyresni darbuotojai šiuo klausimu geranoriškesni. Taigi ne darbuotojų lytis ir amžius, o vadovo elgsenos etiškumas lemia vadovavimo etiškumo vertinimą.

PAGRINDINIAI ŽODŽIAI: etiškas vadovavimas, elgsena, bruožai.

JEL KLASIFIKACIJA: M10, M12.

DOI: http://dx.doi.org/10.15181/rfds.v23i1.1686


Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.