Regional Formation and Development Studies

Regional Formation and Development Studies is a scientific journal in the trend of Social sciences. It is a follow-up of “Human Resources as the Main Factor of Regional Development”, published in the period of 2007-2011. In the context of globalization sustainable development of regions turns into a serious problem. The major objective of the journal is to explore social situation in the region and on the basis of this study to offer suggestions for regional policy, emphasizing assumptions for sustainable development in the region. It also analyzes problems of Lithuanian regional policy in the context of EU and globalization processes. Attempts are made to diagnose actual social and economical situation in regions on the basis of major parameters, to make analysis of qualitative changes in labour force, migration related processes, assumptions for development of civil and knowledge society in regions, to discuss problems, related to improvement of efficient management of business institutions and preservation of national identity in the face of globalization. Each article is reviewed by two researchers. The journal is published three times per year in Lithuanian and English.

Vol 25, No 2 (2018)

Table of Contents

Articles

PREFACE PDF
Ligita Šimanskienė 3
INFORMATION ABOUT THE HOST COUNTRY BEFORE IMMIGRATION: HOW IS IT RELATED TO IMMIGRANTS’ BASIC SOCIODEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS? PDF
Aleksandra Batuchina, Regina Saveljeva , Gunta Viksne, Zornitsa Staneve  5-13
THE EUROPEAN UNION AND JAPAN TOWARDS STRATEGIC PARTNERSHIP AGREEMENT AND ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT PDF
Izabela Borucińska 14-23
CIVILINIO PROCESO VIENODINIMAS IR IŠŠŪKIAI EUROPOS SĄJUNGOJE PDF
Rūta Bučinskaitė 24-35
AUSTRŲ EKONOMIKOS MOKYKLOS VERSLO CIKLŲ TEORIJA BENDRŲJŲ PALŪKANŲ POŽIŪRIU PDF
Remigijus Čiegis, Stasys Girdzijauskas 36-45
VISUOMENĖS EKOLOGINIS ŠVIETIMAS DARNIOS PLĖTROS KONTEKSTE PDF
Rūtenis Jančius, Algirdas Gavenauskas, Juozas Pekarskas 46-54
CORRUPTION AND DEFORESTATION IN INDONESIA PDF
Ales Pachmann 55-62
A SURVEY OF THE YOUTH AGED 16-19 IN KLAIPĖDA MUNICIPALITY: LIVING CONDITIONS AND THE FUTURE PDF
Giedrė Straksienė 63-76
NUOSTOLIŲ BAIMĖS EFEKTO TEORINĖS INTERPRETACIJOS NEUROEKONOMIKOJE PDF
Viktorija Tauraitė 77-88
Vadovų vaidmuo įgalinant žmogiškuosius išteklius PDF
Violeta Valiulė, Modestas Vaikšnoras 89-103
Lietuvos bendruomenių centrų veikla vietos bendruomenėse. kiekybinio tyrimo apžvalga PDF
Jurgita Vorevičienė 104-116
THE IMPACT OF CLUSTERS ON REGIONAL COMPETITIVENESS PDF
Zane Zeibote 117-131
REQUIREMENTS FOR ARTICLE PDF
Ligita Šimanskienė 132-134


ISSN: 2351-6542