Regional Formation and Development Studies

Regional Formation and Development Studies is a scientific journal in the trend of Social sciences. It is a follow-up of “Human Resources as the Main Factor of Regional Development”, published in the period of 2007-2011. In the context of globalization sustainable development of regions turns into a serious problem. The major objective of the journal is to explore social situation in the region and on the basis of this study to offer suggestions for regional policy, emphasizing assumptions for sustainable development in the region. It also analyzes problems of Lithuanian regional policy in the context of EU and globalization processes. Attempts are made to diagnose actual social and economical situation in regions on the basis of major parameters, to make analysis of qualitative changes in labour force, migration related processes, assumptions for development of civil and knowledge society in regions, to discuss problems, related to improvement of efficient management of business institutions and preservation of national identity in the face of globalization. Each article is reviewed by two researchers. The journal is published three times per year in Lithuanian and English.

Vol 28, No 2 (2019)

Table of Contents

Articles

PREFACE PDF
Ligita Šimanskienė 3
THE SIGNIFICANCE OF INSTITUTIONS’ POTENTIAL TO INCREASE YOUTH CIVIC PARTICIPATION – CASE STUDY OF THE SOUTH BALTIC YOUTH CORE CROUPS NETWORK PROJECT PDF PDF
Izabela Borucińska 5-19
MONEY INVESTED ON SHOPPING ONLINE AND PAYMENT METHODS USED: FINDINGS BY RECENT SURVEY PDF
Kate Čipāne, Biruta Sloka, Sergejs Volvenkins 20-28
PAJAMŲ NELYGYBĖS POVEIKIS EKONOMIKOS AUGIMUI APLINKOS KANALU PDF
Remigijus Čiegis, Aidas Dilius 29-43
DARNUMO PRINCIPŲ ĮGYVENDINIMO POVEIKIS LIETUVOS ĮMONIŲ VEIKLOS EFEKTYVUMUI PDF
Žilvinas Drabavičius 44-53
MARKET ENVIRONMENT FACTORS INFLUENCE ON DEVELOPMENT OF BANCASSURANCE IN LATVIA PDF
Evija Dundure, Biruta Sloka 54-64
TARPORGANIZACINIŲ RYŠIŲ VERSLO ORGANIZACIJŲ TINKLUOSE TOBULINIMO TEORINIAI ASPEKTAI PDF
Algirdas Giedraitis, Edgaras Ribačonka 65-73
360° GRĮŽTAMOJO RYŠIO TYRIMO ESMĖ IR ETAPAI VADOVŲ KOMPETENCIJŲ IR LYDERYSTĖS TYRIMUOSE PDF
Rasa Paulienė, Virginijus Tamaševičius 74-85
SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ VIDINĖS KOMUNIKACIJOS BARJERŲ ŠALINIMAS PDF
Jurgita Paužuolienė, Aušra Januškaitė 86-98
ECONOMIC ACTIVITY IN PERIPHERAL REGIONS – A CASE OF POLAND PDF
Iwona Pawlas 99-115
COOPERATION AND INNOVATION AS A KEY SUCCESS FACTORS FOR DEVELOPMENT IN REGIONS PDF
Dace Štefenberga 116-123
Theoretical approach on the Green Technologies Development PDF
Agnė Šneiderienė, Henrika Ruginė 124-134
REQUIREMENTS FOR ARTICLE PDF
Ligita Šimanskienė 135-137


ISSN: 2351-6542