Browse Title Index


 
Issue Title
 
No 2 (2016) Amžinybės ir dangaus ilgesį realizuojanti krikščioniškoji eschatologija Abstract   PDF
Remigijus Oželis
 
No 3 (2017) ASMENS VIENTISUMO IR TAPATUMO PAIEŠKOS ŠIUOLAIKINĖJE VISUOMENĖJE Abstract   PDF
Arvydas Ramonas, Roberta Žadeikytė
 
No 2 (2016) ATLEIDIMO PARALELĖS IZRAELIO SŪNAUS JUOZAPO IR JĖZAUS KRISTAUS TIPOLOGIJOJE Abstract   PDF
Remigijus Oželis
 
No 2 (2016) ATTITUDE TO PROTESTANTISM IN POST-SOVIET RUSSIA Abstract   PDF
Elena Grunt, Olga Smirnova
 
No 1 (2015) DIEVIŠKOSIOS MALONĖS SAMPRATA ŠV. AUGUSTINO IR PELAGIJAUS MOKYME Abstract   PDF
Arvydas Ramonas
 
No 2 (2016) DVASINIO KONSULTAVIMO DIMENSIJA TEIKIANT PAGALBĄ KRIZINIO NĖŠTUMO SITUACIJOSE Abstract   PDF
Monika Kaušylė, Vaineta Juškienė
 
No 2 (2016) Eschatologijos mokSlo aktualumas šiuolaikinei krikščioniškajai teologijai Abstract   PDF
Ingrida Gudauskienė
 
No 3 (2017) ISTORIJA KURIAMA ŠIANDIEN: ŠV. JOKŪBO PILIGRIMŲ KELIO ATŠAKOS TELŠIŲ VYSKUPIJOJE Abstract   PDF
Remigijus Oželis
 
No 2 (2016) JŪRINĖ DIMENSIJA KATALIKIŠKOJO ŠVIETIMO IR PROTESTANTIŠKOJO PRAGMATIZMO SANDŪROJE Abstract   PDF
Saulius Lileikis
 
No 1 (2015) JŪRINĖS EUROPIEČIO SAVIVOKOS TRANSCENDENTINIS IDEALAS Abstract   PDF
Saulius Lileikis
 
No 1 (2015) KRIKŠČIONIŠKO POŽIŪRIO Į ŽMOGŲ ASPEKTAI DVASINIAME-PSICHOLOGINIAME KONSULTAVIME Abstract   PDF
Laimonas Žukauskas, Arvydas Ramonas
 
No 3 (2017) Lietuvos Evangelikų Reformatų Bažnyčios sinodo pradinio švietimo politika 1832–1863 m. Parapinių pradžios mokyklų raidos bruožai Abstract   PDF
Arūnas Baublys
 
No 1 (2015) MOKYKLINIŲ PASTATŲ RAIDA IR UGDYMO PARADIGMŲ KAITA NUO XVI a. IKI SOVIETMEČIO LIETUVOJE Abstract   PDF
Grėtė Brukštutė
 
No 1 (2015) MORALINĖS DORYBĖS C. S. LEWISO LITERATŪRINIAME CIKLE „NARNIJOS KRONIKOS“ Abstract   PDF
Vaida Raišutienė, Remigijus Oželis
 
No 3 (2017) NERIMO, KAIP PIRMAPRADĖS NUODĖMĖS, RAIŠKA ŽMOGAUS SAVIVOKOJE Abstract   PDF
Vilija Ivanovienė, Vaineta Juškienė
 
No 2 (2016) PARAPIJOS KUNIGO ANDRAGOGINĖS FUNKCIJOS BENDRUOMENĖS VEIKLOJE, JŲ PLĖTROS GALIMYBĖS Abstract   PDF
Gitana Tolutienė, Rūta Marija Andriekienė, Rimvydas Adomavičius
 
No 2 (2016) PAŽEISTO ASMENS SANTYKIŠKUMO, LYTIŠKUMO IR GIMTIES TAPATUMO ATKŪRIMAS „GYVOJO VANDENS“ PROGRAMOSE Abstract   PDF
Sigita Lanauskienė, Remigijus Oželis
 
No 1 (2015) PIRMAPRADĖ NUODĖMĖ KRIKŠTO KONTEKSTE Abstract   PDF
Remigijus Oželis
 
No 1 (2015) Pratarmė Abstract   PDF
Arvydas Ramonas
 
No 2 (2016) Pratarmė Abstract   PDF
Arvydas Ramonas
 
No 3 (2017) Pratarmė Abstract   PDF
Arvydas Ramonas
 
No 3 (2017) RAŠYTOJO PATIRTIS KAIP DIDAKTINĖ PARADIGMA LIUDIJANT KRIKŠČIONIŠKĄJĄ DOROVINĘ POZICIJĄ Abstract   PDF
Veronika Lileikienė, Saulius Lileikis
 
No 3 (2017) ŠVENČIAUSIOS VIETOS KAIP DIEVO REGIMO ARTUMO RAIDA: IŠ SANDOROS SKRYNIOS PER MERGELĘ MARIJĄ Į TABERNAKULĮ Abstract   PDF
Remigijus Oželis
 
No 1 (2015) VERTYBIŲ INTERNALIZACIJA KAIP KELIAS Į ESCHATOLOGINĘ PILNATVĘ MARIJOS PEČKAUSKAITĖS (1877–1930) KŪRYBOJE Abstract   PDF
Vaineta Juškienė, Vilija Ivanovienė
 
No 1 (2015) VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO EVANGELIKŲ TEOLOGIJOS FAKULTETAS IR LIETUVOS POLITIKA KLAIPĖDOS KRAŠTE Abstract   PDF
Arūnas Baublys
 
1 - 25 of 26 Items 1 2 > >> 


ISSN: 1648-3979