Author Details

Ivanovienė, Vilija, Klaipėda University, Lithuania

  • No 1 (2015) - Articles
    VERTYBIŲ INTERNALIZACIJA KAIP KELIAS Į ESCHATOLOGINĘ PILNATVĘ MARIJOS PEČKAUSKAITĖS (1877–1930) KŪRYBOJE
    Abstract  PDF
  • No 3 (2017) - Articles
    NERIMO, KAIP PIRMAPRADĖS NUODĖMĖS, RAIŠKA ŽMOGAUS SAVIVOKOJE
    Abstract  PDF


ISSN: 1648-3979