Author Details

Lileikis, Saulius, Lithuania

  • No 1 (2015) - Articles
    JŪRINĖS EUROPIEČIO SAVIVOKOS TRANSCENDENTINIS IDEALAS
    Abstract  PDF
  • No 3 (2017) - Articles
    RAŠYTOJO PATIRTIS KAIP DIDAKTINĖ PARADIGMA LIUDIJANT KRIKŠČIONIŠKĄJĄ DOROVINĘ POZICIJĄ
    Abstract  PDF


ISSN: 1648-3979