Pratarmė

Arvydas Ramonas

Abstract


Skaitytojams pristatome jau trečiąjį Klaipėdos universiteto Jono Pauliaus II krikščioniškųjų studijų centro kuruojamą leidinį „Mokslo ir tikėjimo“ dialogai. Šįkart leidinyje dominuoja minėto centro darbuotojų publikacijos: vienos parašytos pačių autorių integraliai, kitos – su „Dvasinio konsultavimo ir asistavimo“ magistrantūros studijų programos absolventais. Tai puikus studijų ir mokslo integravimo pavyzdys. Kaip visada, šiuose straipsniuose ieškoma mokslo ir tikėjimo, religijos ir visuomenės, bendražmogiškųjų vertybių ir krikščioniškojo dvasingumo sąsajų. Tikra yra tai, kad šiandien mokslas pats vienas, kaip toks, negali išspręsti svarbių gyvenimo prasmės, laimės ir dorovės klausimų. Savotiškai teisus buvo F. Dostojevskis, romano „Broliai Karamazovai“ personažo Ivano lūpomis sakydamas: „Jeigu Dievo nėra, tada viskas galima.“ Jeigu nėra vienos tiesos, kuri pagrindžia, sakytume ontologiškai, visas kitas tiesas, vieno atskaitos taško, kuris pagrindžia visą žmogaus moralę, jo sąžinę, veiklą ir gyvenimą, jeigu nėra nieko, kas peržengtų mūsų šio gana mažo ir riboto empirinio pasaulio ribas, tai galiotų senovės romėnų pagonių šūkis: „Valgykime ir gerkime, nes rytoj mirsime.“

Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.