The multi-criteria assessment of Klaipeda region historical cemeteries destruction risk

Natalija Juščenko, Vaida Skarulskytė-Tiurkina

Abstract


The article discusses the possibilities of Klaipeda region historic cemeteries destruction risk assessment using multiple criteria analytic hierarchy process (AHP). The proposing original assessment methodology developed by combining information from scientific literature on historical artefacts preservation topic with the data collected by scientists of Institute of Baltic Region History and Archaeology during their field expeditions to Klaipeda region Evangelical Lutheran Cemeteries.The results show that the process of historical cemeteries destruction risk assessment can be formalized and fully automated using AHP and modern software.

DOI:10.15181/csat.v4i1.915


References


Arbušauskaitė, Arūnė-Liucija (2012). „Klaipėdos krašto evangelikų liuteronų kapinių epigrafų metrikos duomenų bazė“. Acta historica Universitatis Klaipedensis, 25: 89-122.

Arbušauskaitė, Arūnė-Liucija; Juščenko, Natalija (2013). „The social-demographic analysis of cemetary data: particularity and results“. Regional formation and development studies. Journal of Social Sciences, 2(10): 6-17.

Balčiūnienė, Asta (2012). „Klaipėdos krašto liuteroniškų kapinių paminkliniai įrašai lingvistiniu aspektu“. Acta historica Universitatis Klaipedensis, 25: 62–75.

Blažys, Kazys (1994). „Kapčiamiesčio kryžiai“. Liaudies kultūra, 5: 55-56.

Bukantytė, Eglė (2012). „Vokiškosios senųjų Klaipėdos krašto kapinių epitafijos: kalbinis aspektas“. Acta historica Universitatis Klaipedensis, 25: 77-87.

Cho, Keun Tae (2003). „Multicriteria Decision Methods: An At tempt to Evaluate and Unify“. Mathematical and Computer Modelling, 37: 1099-1119.

Hwang, C.L.; Yoon, K. (1981). Multiple Attribute Decision Making: Methods and Applications. New York: Springer-Verlag.

Kontrimas Česlovas (1991). Lietuvos geležiniai kryžiai. Vilnius, 48.

Kutut, Vladislavas, Zavadskas, Edmundas Kazimieras, Lazauskas, Marius (2013). „Assessment of Priority Options for Preservation of Historic City Centre Buildings Using MCDM (ARAS)“. Procedia Engineering, 57: 657-661.

Lietuvos... (2011). Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. ĮV-150 (Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2011 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. ĮV-447 redakcija) nekilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo ir atrankos kriterijų aprašas

Luigi, Fusco Girard; De Toro, Pasquale (2007). „Integrated spatial assessment: a multicriteria approach to sustainable development of cultural and environmental heritage in San Marco dei Cavoti, Italy“. Central European Journal of Operations Research, 15, 3: 281-299.

Mališauskas, J. (1995). „Lietuviškų įrašų Mažosios Lietuvos paminkluose beieškant“. In Vakarų baltų istorija ir kultūra, t. 2. Klaipėda: Mažosios Lietuvos istorijos muziejus, p. 67-84.

Mališauskas, J.; Bangemann, G. (2002). „Senųjų Klaipėdos krašto gyventojų epitafijos čia ir Vakaruose. Gerhardo Bangemanno darbo protokolas ir komentarai“. Tiltai, 2: 9.

Odgers, D.; et al. (2011). Caring for Historic Graveyard and Cemetery Monuments – Guidance and Best Practice for the Assessment, Planning and Implementation of Conservation Work to Monuments as Well as Legal Frameworks and Statutory Duties. English Heritage, 43 p.

Ortiz, Pilar; Antunez, Vanessa; Martín, Jose María; Ortiz, Rocío; Vázquez, Maria Auxiliadora; Galán, Emilio (2014). „Approach to environmental risk analysis for the main monuments in a historical city“. Journal of Cultural Heritage, 15: 432–440.

Pocytė, Silva (2012). „Klaipėdos krašto istorijos daugiakalbiškumas ir konfesinio paveldo senosiose kapinėse specifika Lietuvos kontekste“. Acta historica Universitatis Klaipedensis, 25: 37.

Poškas, Gintautas; Poškas, Povilas; Sirvydas, Arūnas; Šimonis, Audrius (2012). „Daugiakriterinės analizės metodo taikymas parenkant Ignalinos AE V1 pastato įrengimų išmontavimo būdą 2. Daugiakriterinės analizės metodika ir jos taikymo rezultatai“. Energetika, 58, 2: 86–96.

Purvinas Martynas, Purvinienė Marija (2010). Mažosios Lietuvos kapinės ir antkapiniai paminklai. I kn. Kaunas. 463 p.

Saaty, Thimas L. (2006). „Rank from comparisons and from ratings in the analytic hierarchy/network processes“. European Journal of Operational Research, 168, 2: 557-570.

Saaty, Thimas L. (2008). „Decision making with the analytic hierarchy process“. Int. J. Services Sciences, 1, 1: 83-98.

Saiz-Jimenez, C. (ed.) (2004). Air Pollution and Cultural Heritage. CRC Press, 296 p.

Širmulis, Alfredas (1999). Lietuvos liaudies memorialiniai paminklai. Medis, akmuo, geležis. Vilnius. Vilniaus dailės akademijos leidykla. 191 p.

Šiožinytė, Eglė; Antuchevičienė, Jurgita; Kutut, Vladislavas (2014). „Upgrading the old vernacular building to contemporary norms: multiple criteria approach“. Journal of Civil Engineering & Management, 20, 2: 291-298.

Subačius, Giedrius (1996). „Lietuviški XIX a. Pavandenės antkapių užrašai“. In Žemaičių praeitis 6. Pavandenė. Sud. P. Šverebas. Vilnius, Vilniaus dailės akademijos leidykla, p. 79-81.

Subačius, Giedrius (1989). „Seniausios lietuviškos Mosėdžio kapų epitafijos“. Žemaičių žemė: 17, 22-23.

Subačius, Giedrius (2001). „Senieji Renavo kapų tekstai“. Žemaičių praeitis 9. Renavas. Sud. P. Šverebas. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, p. 231-234.

Syrnicka, Krystyna (2001). Polska epigrafika nagrobna na Wileńszczyźnie: Tradycja i współczesnś. Wilno; Lublin, 2001. 327p. ISBN 89-909111-7-5.

Tidblad, Johan et al. (2012). “Effects of Air Pollution on Materials and Cultural Heritage: ICPMaterials Celebrates 25 Years of Research”. International Journal of Corrosion, 2012: 16.

Triantaphyllou, E. (2000). Multi-Criteria Decision Making: A Comparative Study. Dordrecht, The Netherlands: Kluwer Academic Publishers. 320 p.

Tolkačevski, Kršištof (2013). „Asmens įvaizdis XIX a. Vilniaus kapinių epitafijose: komunikacinis aspektas“. Knygotyra, 61: 45-83. ISSN 2345-0053.

Trasauskienė, Marija (1991). Antkapinių paminklų ir vainikų užrašai. Vilnius, 39 p.

Valstybinio... (2010). Valstybinio audito ataskaita. Kultūros paveldo išsaugojimas. 2010 m. vasario 19 d. Nr. VA-P-50-2-2, Vilnius, 34 p.

Watt, John; Tidblad, Johan; Kucera, Vladimir; Hamilton, Ron (ed.) (2009). The Effects of Air Pollution on Cultural Heritage. Springer Science & Business Media, 311 p.

Yau, Yung (2008). „Multi-criteria decision making for urban built heritage conservation: application of the analytic hierarchy process“. Journal of Building Appraisal, 4, 3: 191-205.

Zhou, Yaolin (2006). „An Application of the AHP in Cultural Heritage Conservation Strategy for China“. Canadian Social Science. 2, 3: 16-20


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

eISSN: 2029-9966

Creative Commons License