Vol 32 (2016)

Table of Contents

Articles

Editors’ Note PDF
Vytautas Jokubauskas, Vasilijus Safronovas 5
Introduction PDF
Vytautas Jokubauskas, Vasilijus Safronovas 6-9
Įvadas PDF
Vytautas Jokubauskas, Vasilijus Safronovas 10-12
Revoliucijos morfologija ir idėjos trajektorijos PDF
Gintautas Mažeikis 15-37
The Coup in Poland in January 1919 PDF
Waldemar Rezmer 41-57
1926 m. Józefo Piłsudskio valstybės perversmo kariniai aspektai PDF
Marek Sioma 58-75
Pulkininkas prieš vyriausybę: plk. Vinco Grigaliūno-Glovackio ir Mykolo Sleževičiaus vyriausybių santykiai 1919 ir 1926 m. PDF
Kęstutis Kilinskas 76-93
Vidiniai neramumai Lietuvos Respublikoje 1919–1940 metais PDF
Andriejus Stoliarovas 97-114
Tautiniai incidentai Klaipėdos krašte: Lietuvos šaulių ir karių susidūrimai su vietiniais gyventojais PDF
Silva Pocytė 115-143
1941 m. Birželio sukilimas: fenomeno pažinimo ir vertinimo problemos PDF
Dainius Noreika 144-178
(Review) Russian Culture in War and Revolution, 1914–22. Book 1. Popular Culture, the Arts, and Institutions; Book 2. Political Culture, Identities, Mentalities, and Memory (Russia’s Great War and Revolution, vol. 1). PDF
Vasilijus Safronovas 181-184
(Review) Wielka Wojna poza linią frontu. Redakcja naukowa Daniel GRINBERG, Jan SNOPKO, Grzegorz ZACKIEWICZ. Białystok: Instytut Historii i Nauk Politycznych Uniwersytetu w Białymstoku, 2013. – 396 s. ISBN 978-83-87881-16-0 PDF
Vasilijus Safronovas 185-187
(Review) Lietuvos karai: Lietuvos XIX–XX a. nacionalinių karų sisteminė-kiekybinė analizė. Sud. Gediminas VITKUS. Vilnius: Eugrimas, 2014. – 304 p. ISBN 978-609-437-250-6 PDF
Lina Kasparaitė-Balaišė 188-191
(Review) ČERNEVIČIŪTĖ, Sigita; KAUBRYS, Saulius. Kartuvių kilpa, kulka ir dujų kamera: mirties bausmė Lietuvoje 1918–1940 metais: monografija. Vilnius: Gimtasis žodis, 2014. – 251, [2] p. ISBN 978-9955-16-529-3 PDF
Justas Stončius 192-194
(Review) ZIZAS, Rimantas. Sovietiniai partizanai Lietuvoje 1941–1944 m. Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2014. – 607 p. ISBN 978-9955-847-88-5 PDF
Darius Juodis 195-202


ISSN: 2351-6526