Vol 38 (2019)

Table of Contents

Articles

Introduction. On the Making of Nation-States in the Eastern Baltic after the Great War PDF
Vygantas Vareikis Vygantas Vareikis 7-13
Įvadas. Apie tautinių valstybių kūrimą(si) rytiniame Baltijos regione po Didžiojo karo PDF
Vygantas Vareikis 15-20
Priėjimas prie Baltijos jūros kaip lietuvių politinis siekis: XIX a. pabaiga – XX a. pradžia PDF
Valentinas Kulevičius 23-47
Lietuvos užsienio politika tarpukariu: kova su likimu ar tradicija? PDF
Algimantas Kasparavičius 49-76
The Foreign Policy of Interwar Lithuania in the Ukrainian and Ukrainian-Language Press (1917–1939) PDF
Artem Petrik 77-101
Creating a Penal System in the Republic of Latvia, 1919–1921 PDF
Aiga Bērziņa 105-116
School of Nation. The Concept and Praxis of the Soldier’s Education in the Estonian National Army in the Interwar Period (1920–1940) PDF
Igor Kopõtin 117-127
The Integration of National Minorities in Finland and Estonia during the Interwar Period (1918–1939) PDF
Kari Alenius 131-151
The Jewish Contribution to Lithuanian Independence 1918/1919 PDF
Ruth Leiserowitz 153-162
Žydų kariai Lietuvos (lietuvių) Nepriklausomybės (1919–1923 m.) kovose: ką žinome apie jų motyvus? PDF
Hektoras Vitkus 163-185
Vokietijos pavojus ir karo dviem frontais katastrofa (Lietuvos kariuomenės 1936–1937 m. operacijų planai nr. 1 „V“ ir nr. 2 „V+L“) PDF
Vytautas Jokubauskas, Samanta Zuberniūtė 189-234
Lietuvos kariuomenės 1936–1937 m. operacijų planai nr. 1 „V“ ir nr. 2 „V+L“ PDF
Vytautas Jokubauskas, Samanta Zuberniūtė I-XXII
(Review) Ne „pertirti“, bet permąstyti: pastabos Vytauto Jokubausko knygos paraštėse PDF
Manvydas Vitkūnas 237-242
(Review) Nauja knyga Lietuvos šaulių sąjungos šimtmečiui istoriografijos kontekste PDF
Vytautas Jokubauskas 243-253


ISSN: 2351-6526