Lietuvos partizaninio karo archeologijos dešimtmetis: tyrimų kryptys ir ateities perspektyvos

Gediminas Petrauskas

Abstract


2010 m. pradėti partizanų bunkerių ir žeminių tyrimai tapo lūžiu partizaninio karo tyrimuose ir pačioje Lietuvos archeologijoje. Nuo šių tyrimų pradžios prabėgus dešimtmečiui, Lietuvos partizaninio karo vietų tyrimų skaičius išaugo, kryptys išsiplėtė, o patys tyrimai, jų sklaida mokslinėje literatūroje ir plačiojoje visuomenėje tapo neatsiejama Lietuvos archeologijos dalimi. Straipsnyje pristatomi 2010–2019 m. Lietuvoje atlikti partizaninio karo vietų tyrimai ir jų rezultatai, išskiriamos partizanų bunkerių, žeminių ir jų aplinkos, stovyklaviečių, kautynių vietų, palaikų užkasimo vietų ir kitų Lietuvos partizaninio karo vietų tyrimų kryptys. Apžvelgiami partizaninio karo tyrimuose įvykę pokyčiai, diskutuojama dėl archeologinių duomenų reikšmės ir Lietuvos partizaninio karo archeologijos, kaip atskiros archeologijos mokslo krypties, ateities perspektyvų.

Pagrindiniai žodžiai: partizaninio karo archeologija, Lietuvos partizaninis karas, archeologiniai tyrimai, bunkeriai ir žeminės, stovyklavietės, kautynių vietos, palaikų užkasimo vietos.


Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.