Atneštiniai herbai Žemaitijos bajorų heraldikos tradicijoje XVII–XVIII amžiais

Gabrielė Jasiūnienė

Abstract


XV–XVIII a. Žemaitijos bajorų heraldika yra sudaryta iš kelių grupių: vietinės kilmės; lenkiškųherbų; individualizuotų lenkiškų herbų; iš kitų šalių atnešinių / perimtų herbų. Straipsnyje nutartaatkreipti dėmesį į antrąją ir ketvirtąją grupes, kurioms priklausantys herbai gali būti įvardijami,,atneštiniais“, ,,svetimųjų“ arba ,,atvykėlių“ herbais. Šiame darbe siekiama aptarti tokiųherbų paplitimo ir naudojimo tendencijas XVI–XVIII a. Žemaitijos bajorų heraldikos tradicijoje.XVI a. pirmojoje pusėje pastebimas lenkiškosios heraldikos skverbimasis į Žemaitijos bajorijosheraldikos tradiciją. Pamažu į Žemaitijos bajorų heraldiką skverbiasi ,,horodlijiniai“ herbai. Taippat lenkiški herbai plito su atsikėlusiomis lenkų bajorų šeimomis. Atvykėlių iš vokiečių kultūroskraštų Žemaitijoje buvo itin mažai, todėl heraldikos šaltiniai yra labai skurdūs. Kita vertus, išlikęheraldikos šaltiniai rodo, kad šių atvykėlių giminės naudojo tik savo herbą.

Pagrindiniai žodžiai: heraldika, Žemaitija, herbas, bajorija, atneštiniai herbai.


Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.