Pirmasis Bajerburgas: kur planuota įkurti užkariautos Lietuvos sostinę?

Vytenis Almonaitis

Abstract


Šiame straipsnyje rašoma apie 1337–1344 m. Nemuno pakrantėje, istorinėje Žemaitijoje, stovėjusiąVokiečių ordino Bajerburgo pilį. Statydamas šią pilį, Ordinas ir jį rėmęs imperatoriusLiudvikas IV Bavaras planavo, kad Bajerburgas ilgainiui taps užkariautos Lietuvos sostine. Norsšis planas liko neįgyvendintas, pilies pastatymas ir netrukus vykęs jos puolimas laikytini itinreikšmingais Lietuvos viduramžių istorijos įvykiais. Šio straipsnio tikslas – pakartotinai lokalizuotiBajerburgo pilį. Siekiant tikslo, kelti uždaviniai dar kartą išanalizuoti Vygando Marburgiečiokroniką ir kitus rašytinius šaltinius, kuriuose minimas Bajerburgas, aptarti 2004–2005 m.iškeltą hipotezę, kad ši kryžiuočių pilis lokalizuotina Plokščių piliakalnyje, įvertinti argumentus,kuriais remiantis buvo atsisakyta seniau vyravusios hipotezės apie Bajerburgo vietą Veliuonospiliavietėje. Tyrimo išvadose konstatuojama, kad naujoji hipotezė apie Bajerburgo vietą Plokščiuoseyra nepakankamai pagrįsta, tuo tarpu seniau keltoji, kad Bajerburgas lokalizuotinasVeliuonoje, turi būti „reabilituota“.

Pagrindiniai žodžiai: Vokiečių ordinas, Vokiečių ordino pilys, kryžiuočiai, Žemaitija, Bajerburgopilis, Veliuona.


Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.