Žemaitija ir Žiemgala XIII a. ketvirtajame ketvirtyje – XIV a. pirmajame ketvirtyje

Tomas Baranauskas

Abstract


Straipsnyje nagrinėjami Lietuvos valstybės ir ypač Žemaitijos, kaip jos sudėtinės dalies, politiniairyšiai su Žiemgala nuo 1279 m. žiemgalių sukilimo prieš Vokiečių ordiną pradžios iki Lietuvos didžiojokunigaikščio Gedimino laikų. Siekiama paaiškinti, kodėl 1323 m. laiškuose Gediminas naudojoŽiemgalos kunigaikščio titulą, nors kitais atvejais Žiemgalos įvardijimas nėra būdingas neiLietuvos valdovų titulams, nei kitiems šaltiniams, apibūdinantiems Lietuvos valstybės teritorinęstruktūrą. Tikrinama ir naujai pagrindžiama istoriografijoje jau kelta tezė, kad Žiemgala 1279 m.įsitraukė į Lietuvos valstybės sudėtį. Lietuvos (ypač žemaičių) bendradarbiavimo su žiemgaliais1279–1290 m. faktai rodo, kad Žiemgalos įsitraukimas į Lietuvos valstybę reiškė jos integracijąį Žemaitiją 1279–1290 m. Žiemgalos karo metu. Prieinama išvada, kad šis įsitraukimas nebuvopaneigtas ir Gedimino laikais, nors Vokiečių ordinas tuo metu pradėjo naują veržimosi į Žiemgaląetapą. Gedimino titulavimasis Žiemgalos kunigaikščiu buvo nulemtas fakto, kad jis realiai valdėdidžiąją Žiemgalos dalį. Didelė jos dalis visam laikui liko Lietuvos valstybės sudėtyje.

Pagrindiniai žodži ai: Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė, Žemaitija, Žiemgala, Vokiečių ordinas,Livonija.


Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.