Žydų kariai Lietuvos (lietuvių) Nepriklausomybės (1919–1923 m.) kovose: ką žinome apie jų motyvus?

Hektoras Vitkus

Abstract


Istorikai tvirtina, kad lietuvių Nepriklausomybės kovose 1919–1923 m. dalyvavo nuo 2 iki4 tūkst. žydų karių, iš kurių ne mažiau kaip 500 buvo įstoję į Lietuvos kariuomenę savanoriais.Nors naujausi tyrimai verčia abejoti šiais skaičiais, akivaizdu, kad į besikuriančią Lietuvoskariuomenę pavyko pritraukti tik nedidelę Lietuvos žydų dalį. Vienas paaiškinimų, kodėl taipįvyko, galėtų būti tas, kad Lietuvos kariuomenės vadovybė ir neturėjo tikslo aktyviau įtrauktižydus, nes jais buvo nepasitikima. Nepaisant nepasitikėjimo atmosferos, dalis Lietuvos žydųpasirinko tarnybą Lietuvos kariuomenėje. Šio straipsnio tikslas – nustatyti, kokie motyvai galėjolemti jų apsisprendimą. Tokio klausimo analizė gali padėti ieškoti atsakymo į istoriografijojene kartą keltus ir vis dar aktualumo neprarandančius klausimus, susijusius su lietuvių ir žydųpolitiniais santykiais moderniosios Lietuvos valstybės kūrimo(si) laikotarpiu.

Pagrindiniai žodžiai: lietuvių ir žydų santykiai, tautinės mažumos, Lietuvos Nepriklausomybėskovos, Lietuvos kariuomenė, žydai kariai, motyvacija stoti į kariuomenę.


Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.